Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

Eidsvoll videregående skole er annerledes enn andre videregående skoler: vi tilbyr programfag i Vg1 fra høsten 2019.

Ved å velge enten teaterproduksjon, teknologi og forskningslære eller internasjonal engelsk i Vg1, vil du få testet et programområde med en gang du starter på Eidsvoll videregående skole. Det kan være fint å benytte muligheten til å ha et fag som du er ekstra motivert for. Dette betyr også at du kan spare inn fem timer enten i Vg2 eller Vg3. Slik vil du få mindre belastning når fagene krever mer mot slutten av skoleløpet.

Teaterproduksjon 1:

Du vil lære hva det er å være del av et teaterensemble, og hvordan du som utøver skal delta i kreative prosesser og teaterproduksjoner. Du lærer om teatersjangre, om skuespillerteknikk og forståelse for regi.

Dette faget passer godt for deg som ønsker et kreativt fag på studiespesialisering. Du trives med å utfordre og uttrykke deg selv på nye måter. 

Teknologi og forskningslære:

Ser du for deg at du skal bli ingeniør eller jobbe innenfor teknologi/forskning og innovasjon? Da er dette faget for deg. Du er kreativ og nysgjerrig på teknologiske og naturvitenskapelige utfordringer. Forskningsarbeid, byggeprosjekter og metodiske og praktiske framgangsmåter kjennetegner dette faget. 

Internasjonal engelsk:

Du vil lære om det engelske språket og bruke ulike strategier for å fremme egen språklæring. Du skal studere sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn. Videre studerer du litterære tekster. Kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller står også sentralt i dette faget.

Dette faget passer godt for deg som er glad i språk, og/eller ser nytten av å ha med et ekstra engelskfag i forbindelse med studier og arbeidsliv senere. Internasjonal engelsk kan kombineres med samfunnsfaglig engelsk og engelspråklig kultur og litteratur. 

Ta kontakt med Odd Roger Lundahl eller Nina Hellerud for informasjon og valg av programfag i Vg1.

 

Fag- og timefordeling Vg1 (30 t/u):

  • Engelsk 5 t
  • 2. fremmedspråk 4 t
  • Matematikk 5 t
  • Naturfag 5 t
  • Samfunnsfag 3 t
  • Norsk 4 t
  • Kroppsøving 2 t
  • Geografi 2 t
  • Eventuell programfag: teknologi og forskningslære, teaterproduksjon, internasjonal engelsk (du kan velge ett av disse fagene) – gir 5 timer ekstra per uke (disse kan spares inn i Vg2 eller Vg3 om du ikke ønsker mer enn 90 timer over tre år).

Du er sammen med hele klassen din i alle fagene, men i matematikk og 2. fremmedspråk kan du møte elever fra andre Vg1-klasser. I matematikk tilbys 1T (teoretisk) og 1P (praktisk). Du som ønsker å velge realfag som programområde i Vg2, bør velge 1T i Vg1.

Engelsk, naturfag, samfunnsfag og geografi er avsluttende fag i Vg1, sammen med valgfritt programfag om du velger det. 

Programområder og fagvalg for Vg2 velges våren i Vg1. Du kan velge mellom programområde innenfor realfag eller samfunnsfag/språk. Skolen gir grundig informasjon og veiledning om fag som tilbys og hva du bør velge – både fra lærere, inspektører og rådgivere.

I starten av Vg1 bruker vi tid til å bli kjent. Det er viktig med et trygt klassemiljø for å lære. Eidsvoll videregående skole har et «Med fra start»-program i Vg1 der samtale med eleven og elevens foresatte er viktig for å etablere god kontakt mellom skole og hjem.

 

Kontaktpersoner

Nina Hellerud

Nina Hellerud

Inspektør

Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

E-post nina.hellerud@eidsvoll.vgs.no

Tlf: 63923022

Odd Roger Lundahl

Inspektør

Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

E-post Odd.Roger.Lundahl@eidsvoll.vgs.no

Jørgen Neumann

Jørgen Neumann

Inspektør

Team studieforberedende, idrettsfag og studiespesialiserende.

E-post jorgen.neumann@eidsvoll.vgs.no