Helse- og oppvekstfag

Eidsvoll videregående skole har lang erfaring og god tradisjon i utdanning innen helse- og oppvekstfagene. Skolen samarbeider med lokale institusjoner, som er arena for elevenes praksis.

Helse- og oppvekstfag åpner muligheten for utdanning innen pleie- og omsorgsyrker.

På helse- og oppvekstfag lærer du om hvordan du kan utgjøre en forskjell for andre mennesker. Det handler om å gi mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner forsvarlig omsorg og hjelp. Gjennom praktisk pleie, omsorgs- og miljøarbeid kommer du tett på mennesker.

Vg1 og Vg2 består av teoriundervisning og praktisk tilnærming til arbeidslivet.

Viktige egenskaper

  • evne til kommunikasjon med pasienter, pårørende, kollegaer og andre yrkesgrupper
  • må kunne jobbe både selvstendig og som del av et team
  • må ha interesse for og evne til å jobbe i nær kontakt med mennesker

Kontaktperson

Trine Andersgaard Gravdal

Inspektør

Team yrkesfag, helse og oppvekstfag, service og samferdsel og elektrofag.

E-post Trine.Andersgaard.Gravdal@eidsvoll.vgs.no