Elektrofag

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert.

Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Elektrofag på Eidsvoll videregående skole har:

  • 3 klasser med 15 elevplasser i hver på Vg1 elektrofag
  • 2 klasser med 12 elevplasser i hver på Vg2 elenergi

Kontaktperson

Trine Andersgaard Gravdal

Inspektør

Team yrkesfag, helse og oppvekstfag, service og samferdsel og elektrofag.

E-post Trine.Andersgaard.Gravdal@eidsvoll.vgs.no