Bygg- og anleggsteknikk

Du får som elev på bygg- og anleggsteknikk variert undervisning innen både teori og praksis på flere områder.

Bygg- og anleggsteknikk ved Eidsvoll videregående skole er en avdeling som setter læring i fokus. Dette gjør vi gjennom gode rammer for vårt arbeid. Vi holder til i moderne lokaler tilpasset det arbeidet vi er satt til å gjøre. 

Hvem bør søke Bygg og anleggsteknikk

I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Vi setter konkrete, fysiske spor etter oss over hele landet - gjennom flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg vi kan være stolte av.

Yrker Her er det mange yrker å velge mellom, og alle er like viktige for at vi skal kunne levere kvalitet nå og i fremtiden. En utdanning innen bygg og anlegg gir deg mange yrkes- og karrieremuligheter.

Du kan lese mer om de ulike yrkene på nettstedet til Byggenæringens Landsforening sin informasjonsportal for unge vibyggernorge.no 

Utdanningsvalg - tilbud til ungdomsskoleelever

Vi gir ungdomsskoleelever et innblikk i hva bygg- og anleggsteknikk er, og hvilke fag elevene kan ta sin utdanning i. Les mer om utdanningsvalg for ungdomsskoleelever.

 

 

Kontaktpersoner

Terje Flatmo

Inspektør

Team yrkesfag, byggfagene og teknikk og industriell produksjon.

E-post terje.flatmo@eidsvoll.vgs.no

Trine A Gravdal

Inspektør

Team yrkesfag, helse og oppvekstfag, service og samferdsel og elektrofag.

E-post Trine.A.Gravdal@eidsvoll.vgs.no

Britt Brendehaug

Inspektør

Team TO, Tilrettelagt opplæring.

E-post britt.brendehaug@eidsvoll.vgs.no

Tlf: 63923006