Skolens tematiske profil

Kompetanse gjennom trygghet, trivsel, tillit og tilhørighet.

I arbeidet fra oppdrag til mål er det for oss fundamentalt å erkjenne at all læring, teoretisk, praktisk og sosialt/medmenneskelig, best skjer i et miljø preget av trygghet og trivsel, med gjensidig tillit og opplevelse av tilhørighet.

Skolens tematiske profil kan derfor oppsummeres i disse fire T'ene:

  • Trygghet
  • Trivsel
  • Tillit
  • Tilhørighet