Involvering av foresatte

Skolen har et ønske om godt samarbeid og involvering skole - hjem - skole i forbindelse med elevenes sosiale og faglige utvikling.

Derfor har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Individuelle elevsamtaler en gang pr. semester.
  • Gode rutiner i forbindelse med vurdering. 
  • Konferansetimer en gang pr. semester for vg1.
  • Tilbud om konferansetimer ved behov i vg2.
  • Foreldremøter en gang pr. semester i vg1 og vg2. Dersom foreldre har behov for kontakt med lærere utenom de fastsatte møtene, ta kontakt med skolen.

Kontaktperson

Odd Cato Rynning

Assisterende rektor

Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

E-post odd.cato.rynning@eidsvoll.vgs.no

Tlf: 63923012/ 91155995