Ny GIV prosjektet

Ny GIV er et nasjonalt prosjekt der målet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Akershus fylkeskommune vil bruke denne bloggen til å informere om utviklingen i Overgangsprosjektet, som er et av tre prosjekter i Ny GIV.

Målet med Ny GIV

Det overordnede målet for Ny GIV - overgangsprosjektet er at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring.
Målet er en økning fra 2010 til 2015 på 2 prosentpoeng i antallet elever som går videre fra Vg1 til Vg2, fra Vg2 til Vg3 eller ut i lære, samt i antallet som fullfører Vg3 eller læretid med vitnemål eller fagbrev.

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole forutsetter et tett og godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. I prosjektet er det etablert varige samarbeidsstrukturer mellom kommunene og fylkeskommunen for å ivareta hele det 13-årige (14-årige) skoleløpet.

Målgruppen

Prosjektet er for ungdom som av ulike årsaker ikke mestrer skolen, men som har forutsetninger for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Et viktig tiltak for disse elevene er intensivopplæring i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter på 10. trinn. Elevene følges deretter tett i overgangen til videregående skole, og dersom de har behov for videre oppfølging, skal de få det.