Mobbing og trakassering

Skolen har nulltoleranse for mobbing og trakassering.

Alle skolens ansatte skal melde fra umiddelbart hvis tegn på mobbing og trakassering observeres blant elevene. Om du som elev selv blir mobbet eller ser at medelever blir mobbet, så må du si i fra til skolen.

Det finnes en egen handlingsplan mot mobbing, og den er enkel å følge.

Elevenes arbeidsmiljø er høyt prioritert. Alle klasser har klassens time på timeplanen, og i et eget årshjul oppfordres kontaktlærer og tillitselever til å ha fokus på trivsel, være oppmerksom på om alle har det bra i klassen, ta opp spørsmål rundt mobbing og drøfte forebyggende tiltak.

Mot mobbing og trakassering

I et eget program om psykisk helse(VIP) er det mulig å få hjelp og støtte fra helsesøster, rådgivere og inspektør med kompetanse på helhetlig helse.

Dette kan gjennomføres i hver enkelt klasse eller opp mot enkeltelever/grupper.

Skolens profil – de 4 T-ene innebærer at vi tar trivsel, trygghet, tilhørighet og tillit på alvor for elevene i skolehverdagen.

Nullmobbing.no

På Utdanningsdirektoratets nettside Nullmobbing.no  finner du mer informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Her kan du også få råd hvis du blir mobbet, hva gjør du hvis du kjenner noen som blir mobbet og råd til foreldre.