Å hindre frafall

Eidsvoll videregående skole har som mål at flest mulig elever skal fullføre og bestå utdanningen med best mulig resultat.

Satsingsområde Hindre frafall