Kontakt

Besøksadresse: Jon Sørensens vei 8, 2080 Eidsvoll

Postboksadresse: Postboks 143, 2081 Eidsvoll

Telefon: 63 923000

Fax: 63 923001

E-post: post@eidsvoll.vgs.no 

Finn fram til Eidsvoll videregående skole

Skolens servicekontor

Kontoret er i 2. etasje over hovedinngangen. Servicekontoret betjener skolens sentralbord og yter service ovenfor elever, foresatte, ansatte og andre.

Åpningstid: 08.00 - 15.30.