Tiltaksplan for et trygt og godt skolemiljø 2017-2018

Eidsvoll videregående skole har egen tiltaksplan i tråd med Opplæringslovens kapittel 9A Elevane sitt skolemiljø.

Tiltaksplan for et trygt og godt skolemiljø 2017-2018