Til dere som begynner i VG1

Du som skal begynne i VG1 må selv skaffe deg en bærbar datamaskin til skolestart. Du velger selv om du vil bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler eller skaffe deg en datamaskin på annet vis.

Frist for å få datamaskinen levert til skolestart er 10.august.
Vi på IKT-avdelingen foretrekker at dere kjøper PC/MAC igjennom fylkeskommunen.

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene

  • Maskinen må ha antivirusprogram.
  • Maskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren (du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen).
  • Maskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Hva slags datamaskin bør du velge?

På noen utdanningsprogram brukes programvare som bare fungerer på enten PC eller Mac. Skolen har utlånsutstyr til bruk på skolen for deg som ikke kan bruke programvaren på din egen datamaskin. Tabellen under viser hva slags datamaskin du bør ha dersom du ønsker å benytte din egen datamaskin framfor å låne utstyr av skolen.

Utdanningsprogram Operativsystem
Studiespesialisering Alle
Bygg- og anleggsteknikk PC med Windows 10
Idrettsfag Alle
Elektrofag PC med Windows 10
Helse- og oppvektsfag Alle
Teknikk og industriell produksjon (TIP) PC med Windows 10

 

Du kan lese mer om PC-ordningen på fylkeskommunens nettsider.