Utdannings- og yrkesrådgivning

Rådgivningstjenesten vil bidra til at du som elev skal få størst mulig utbytte av opplæringstiden ved skolen.

Karriereveiledning 

  • Informasjon om utdanning og yrker
  • Veilede elever i utdannings- og yrkesvalg
  • Bistå elever ved søknader til videre utdanning
  • Kontakt med andre skoler og utdanningsinstitusjoner
  • Informasjon og veiledning om utdanningsstøtte fra Lånekassen