Sosialpedagogisk rådgivning

Rådgiverne kan gi deg råd og veiledning også i spørsmål av personlig og sosial karakter.

  • Gi råd og veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter
  • Forebyggende tiltak om helsespørsmål.
  • Ha kontakt med helsetjeneste, barnevern, BUP osv.
  • Skolens kontakt med oppfølgingstjenesten (OT)

 

Helsesøster på skolen

Eidsvoll videregående skole har helsesøster med fast kontortid på skolen.

Les mer om tilbudet helsetjenester på skolen

Kontaktperson

Marthe Øvergaard Fonås

Rådgiver

E-post Marthe.Overgaard.Fonas@eidsvoll.vgs.no