Om kantina

Skolens kantine er sentralt plassert like innenfor hovedinngangen. Kantina har et variert tilbud av mat og drikke.

Kantina drives av fylket/skolen og skal være selvfinansierende, og det vil si at prisene tilpasses utgiftene.

Skolen har også egen personalkantine med begrenset åpningstid.

Kantinestyre

Det er et eget kantinestyre med elevrepresentasjon. Styret bestemmer tilbudet, utstyr og ikke minst priser og økonomi.

Kontaktpersoner

Heidi Nikkerud

Kantinemedarbeider

E-post Heidi.Nikkerud@eidsvoll.vgs.no

Nina Stigersand

Kantinemedarbeider

E-post Nina.Stigersand@eidsvoll.vgs.no

Monica Trana

Kantineleder

E-post Monica.Trana@eidsvoll.vgs.no