Skolemiljøutvalget skal ivareta elevenes arbeidsmiljø

Ved Eidsvoll videregående skole fungerer skoleutvalget som skolemiljøutvalg.

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skoler har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”  

Ved Eidsvoll videregående skole er det opprettet skolemiljøutvalg for å ivareta elevenes arbeidsmiljølov. Gjennom skolemiljøutvalget har elevene således en unik mulighet til å medvirke til å bevare de delene av skolemiljøet som fungerer godt, og til å forbedre de delene som fungerer dårlig. 

Sammensetning

Skolemiljøutvalget er satt sammen av representanter fra elevene, de tilsatte, skoleledelsen og fylkeskommunen. Sammen skal utvalget medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø, jf kapittel 9a i Opplæringsloven. 

Elever i flertall

Ved Eidsvoll videregående skole fungerer skoleutvalget som skolemiljøutvalg. Siden skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene for elevene er i flertall, har elevene oppnevnt tilleggsrepresentanter for elevene. Skolemiljøutvalget har møter i etterkant av skoleutvalget når det er meldt inn saker.