Elevregjering

Ved Eidsvoll videregående har vi både elevting og elevregjering som skal jobbe for medvirkning og trivsel for alle elevene ved skolen.

Elevregjering - elevdemokrati i praksis

Eidsvoll videregående skole bruker samme modell for sitt elevrådsarbeid som andre skoler, men har valgt å kalle elevrådsstyret for elevregjering og elevrådet for elevting. I likhet med andre skoler velges det en tillitselev fra hver klasse som sammen utgjør skolens elevting.

Elevtingets ledelse er elevregjeringen som består av ulike representanter fra hele skolens utdanningsområde. Øverste leder av organet er elevregjeringspresident som er valgt gjennom avstemning av skolens elever. Elevpresidenten og sittende regjeringsmedlemmer tilsetter nye regjeringsmedlemmer basert på intervjuer av aktuelle elever. Elevregjeringen samarbeider med skolens ledelse om ulike tiltak til det beste for skolens elever.

Vervet som elevtillitsvalgt gir deg nyttig erfaring om skoledrift, elevmedvirkning og organisering av større prosjekter. 

Elevregjeringens hovedoppgaver:

  • Følge opp elevenes ønsker, ivareta elevenes rettigheter og skape god elevmedvirkning i skolen
  • Ansvar for et internasjonalt prosjekt, der elevene jobber og samler inn penger til et godt formål
  • Jobbe sammen med skolens ledelse jobbe sammen om ulike tiltak for elever, f.eks. leksehjelp og aktiviteter som fremmer et trygt og godt skolemiljø.  

Elevregjeringen 2019-2020

Elevpresident: Tobias Linding Smedsrud [representant Skoleutvalget(SU)]

Styremedlemmer:
Andrea Jahren Brate (visepresident og representant SU ), Oskar Lægland (økonomiansvarlig), Johannes Fuglehaug (sekretær), Elisabeth Frendal (styremedlem og representant AMU), Aster Habtemaryam Degefu (styremedlem), Marius Seterdal (styremedlem og representant AMU) og Zahra Mosavi (styremedlem)