Ny eksamen

Ny eksamen

En elev (ikke privatist) har rett til ny eksamen ved første påfølgende eksamen dersom eleven får karakteren 1 ved ordinær eksamen (Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-34). Eleven må selv melde seg opp til ny eksamen.

Særskilt eksamen

En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han/hun ikke er trukket ut til eksamen i faget eller det gjelder et fag der det ikke blir holdt eksamen ordinært. Eleven må selv melde seg opp til ny eksamen.