Fusk eller brudd på reglene

Fusk på eksamen er en meget alvorlig sak og kan føre til bortvisning og utsatt eksamen.

Brudd på reglene, fusk og bortvisning

Fusk eller forsøk på fusk kan f.eks. være:

  • å gi eller prøve å gi eller formidle ikke tillatt hjelp til andre
  • å motta slik hjelp
  • å besitte eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt etter at oppgaven er delt ut

Eksamen i et fag kan annulleres dersom en eksamenskandidat har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til eksamen i faget ett år etter at eksamenen ble annullert (Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-37).

Uro på eksamen

En eksamenskandidat som vanskeliggjør gjennomføringen av eksamen ved atferd som er forstyrrende for andre kandidater, kan, etter å ha blitt advart, vises bort fra eksamen av rektor. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Brudd på reglementet

Eksamenskandidat som bryter en av de regler som er gitt for eksamen eller som ikke retter seg etter de pålegg som tilsynet gir, kan bortvises fra eksamen i faget av rektor (Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-36).