Forfall og sykdom

Forfall og sykdom under eksamen – rett til utsatt eksamen (Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-35)

En elev som på grunn av sykdom ikke kan møte til eksamen, må kontakte lege samme dag. Sykemelding skal leveres til eksamensskolens kontor samme dag innen kl. 15.30. Eksamenskandidat som blir syk under gjennomføringen av eksamen, må melde fra til tilsynet som umiddelbart skal varsle skolens ledelse.

Eleven må selv melde seg opp til utsatt eksamen. Ved utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag skje på nytt.

En privatist som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har rett til å fremstille seg til første etterfølgende eksamen. Forfall regnes som gyldig når privatisten er hindret fra å møte til eksamen, når hindringen er uforutsigbar og hindringen for øvrig ikke kan lastes eksamenskandidaten. Privatisten skal ikke betale ny eksamensavgift.