Eksamensplan våren 2019

Her får du oversikt over eksamensdager og eksamenstrekk for utdanningsprogrammene.

Vg3

  • Vg3: Alle skal ha skriftlig eksamensprøve i norsk hovedmål
  • Vg3 STA/B/C skal ha 2 skriftlige og en muntlig prøve i tillegg
  • Vg3 IFA/B skal ha 3 eksamensprøver til, skriftlige, muntlige og/eller praktiske.
  • 3PÅB skal ha en skriftlig og en muntlig prøve i tillegg til norsk hovedmål

 Vg2

  • Vg2 stud.forb. (2ST/2IF): Alle skal ha 1 eksamen (sentral/lokal - skriftlig/muntlig)
  • Vg2 YF: Alle skal ha en tverrfaglig prøve i programfagene + 20% av elevene trekkes i fellesfagene (norsk, engelsk, samfunnsfag) = muntlig og muntlig/praktisk eksamensdag

 Vg1

  • Vg1 (alle programområder): 20% av elevene trekkes til skriftlig/muntlig - sentralgitt/lokalgitt

 

Sensur

Dato for felles sensur er 18. og 19. juni. Dato for lokal sensur er 20. juni

Se fullstendig oversikt over fag og tid for eksamenstrekk i Eksamensplan våren 2019

 

 

 

Kontaktperson

Odd Cato Rynning

Assisterende rektor

Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

E-post odd.cato.rynning@eidsvoll.vgs.no

Tlf: 63923012/ 91155995