Bruk av PC på eksamen

Skal du benytte PC på eksamen så må du følge reglene og retningslinjene.

Når det blir benyttet PC ved eksamen, må eksamenskandidaten følge de regler og retningslinjer som er angitt i oppgaven eller på annen måte informert om av skolen/tilsynet. Brudd på disse retningslinjene vil kunne bli regnet som fusk, Jf. konsekvenser av dette angitt ovenfor, selv om bruddet på reglementet eventuelt blir avdekket etter at eksamen er avviklet.

Fusk eller forsøk på fusk kan f.eks. være:

  • Innlogging på annet område eller nettverk enn det som er anvist
  • åpning av andre programmer eller filer enn det som er anvist
  • bruk av PC til kommunikasjon med andre

Dersom eksamenskandidaten kommer i skade for å gjøre feil, må tilsynet umiddelbart kontaktes. Rektor tar stilling til konsekvensene av feilen.