Satsning på teater, teknologi og engelsk

Fra og med høsten 2019 tilbyr Eidsvoll videregående skole tre nye programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram. Ikke nok med det - det vil også bli mulig for elever på Vg1 å velge et programfag.

Tidligere år har elevene på studiespesialisering måttet vente til Vg2 for å velge programfag. Nå får elevene som begynner ved skolen høsten 2019 flere valgmuligheter fra første skoledag. Dette tilbudet blir unikt, det er få skoler som tilbyr en slik løsning. Eleven får slik mulighet til påvirke fagsammensetningen selv. Det nye tilbudet gir i tillegg eleven mulighet til å fullføre et fem-timersfag i Vg1, noe som gir mer tid til fordypning i de andre fagene i Vg2 og Vg3.

 

- Et fag som teaterproduksjon kan ha positiv innvirkning på andre fag

Fra høsten 2019 tilbyr Eidsvoll videregående skole programfagene Teaterproduksjon 1, Teknologi og forskningslære og Engelskspråklig litteratur og kultur. Elever som starter i Vg1 høsten 2019 kan velge mellom teknologi og forskningslære, teaterproduksjon eller internasjonal engelsk. De nye programfagene bidrar til å styrke skolens tilbud i realfag og engelsk, som er viktig kompetanse for videre studier og arbeidsliv.

Teaterproduksjon gir et tilbud til elever på studiespesialisering som ønsker et mer kreativt og estetisk programfag. Eidsvoll har et levende amatørteatermiljø, hvor kommende lærer i faget, Hanne Østby, selv er en aktiv aktør.

- Jeg ønsker å samarbeide med lokale aktører når vi kommer i gang med faget her på skolen, forteller Østby. Faget Teaterproduksjon handler mye om å utvikle seg som skuespiller, om å ha en tilstedeværelse på scenen. I tillegg til skuespill, kan musikk og dans være mulige uttrykksformer, legger hun til. 

Eidsvoll amatørteater ved leder Eline Lorentzen, ønsker det nye tilbudet ved skolen velkommen.  

- Det er kjempebra! Det har blitt mer og mer teoritunge fag. Eidsvoll videregående hadde et teaterfag før med Kjell Larsson. Det var kreativt og praktisk. Jeg tror et fag som teaterproduksjon kan ha positiv innvirkning på andre fag. Det kan også være relevant for framtidas yrker, i form at elevene blir gode til å se nye løsninger. For Eidsvoll amatørteater håper jeg ikke vi og skolen blir sittende på hver vår tue, men at vi kan samarbeide om blant annet kostymer og rekvisitter. Kanskje kan faget være en rekrutteringsarena for teateret, legger Lorentzen til. 

 

Forbereder til framtidas arbeidsmarked

Skolen har allerede et solid tilbud på realfagssiden som nå blir ytterligere styrket med faget Teknologi og forskningslære. Dette faget kombinerer teoretisk kunnskap med praktisk anvendelse. Elevene får innsikt i teknologiens plass og muligheter i både forskning og næringsliv.  

- Teknologi og forskningslære blir et fag hvor elevene og skolen kan knytte kontakt med forskningsmiljøene. I tillegg vil det forberede elevene på framtidas arbeidsmarked, forteller inspektør for realfag Odd Roger Lundahl. 

Når skolen til høsten starter opp med programfaget Engelskspråklig litteratur og kultur, vil skolen tilby alle programfagene i engelsk. Fra før har skolen fagene Internasjonal engelsk og Samfunnsfaglig engelsk.

- Vi tar Lied-utvalget sine funn på alvor: Norske elever trenger å beherske engelsk bedre for å være forberedt til å studere og arbeide i en globalisert verden. Faget Engelskspråklig litteratur og kultur gir en god ballast i så måte, fastslår inspektør for språk og samfunnsfag Nina Hellerud. 

 

Søk skoleplass innen 1. mars hos vigo.no.

Kontaktpersoner

Nina Hellerud

Nina Hellerud

Inspektør

Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

E-post nina.hellerud@eidsvoll.vgs.no

Tlf: 63923022

Odd Roger Lundahl

Inspektør

Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

E-post Odd.Roger.Lundahl@eidsvoll.vgs.no