Ungdomsskoleelever får undervisning i matematikk og engelsk

- Det er fint å være i en klasse hvor alle er engasjert i faget, kan fornøyde elever fortelle. Skolen har siden høsten 2016 tilbydd elever på ungdomskolen å ta matematikk på videregående-nivå. Fra høsten 2017 ble det også mulig å få undervisning i engelsk.

Elevene kommer fra ungdomskolene på Råholt, Villberg og Eidsvoll verk.

I engelsk-klassen til Anne Helene H. Mork er elevene svært fornøyde med tilbudet. Det gir påfyll og utfordringer i et fag elevene liker, og det gir flere muligheter på veien videre.

- Det er smart å ta det. Vi lærer mye uansett om vi velger å ta eksamen eller ikke. Det vil være nyttig for neste år, forteller en av engelsk-elevene.

Elevene kan selv velge om de ønsker å ta eksamen i engelsk eller matematikk til våren. Tar de eksamen kan de velge å fortsette med fordypning i engelsk eller matematikk allerede i Vg1.

Konsentrerte matematikk-elever 

I matematikk-klassen hos Jon K. Nyfløtt er konsentrasjonen høy blant elevene. Å komme med kamera og notisblokk, for å ta elevens oppmerksomhet bort fra formler og ligninger, føles skammelig. Skammen veies heldigvis opp av positive og engasjerte tilbakemeldinger også fra elevene som tar forsering i matematikk.

- Det er fint å få muligheten. Det vi lærer her, er en fordel for det vi har om på ungdomsskolen, forteller en av elevene.

- Det er utfordrende, og gøy når vi får det til. Vi går mer i dybden, kan en annen elev fortelle.

Flere av elevene deltar i både matematikk- og engelsk-klassen.

Les om oppstarten av forseringstilbudet her.