Elektroelever på ekskursjon

Elevene på Vg1 elektrofag fikk en faglig og sosial tur til Hunderfossen.

Elevene i alle 3 klassene på Vg1 elektrofag var på ekskursjon til Energisenteret på Hunderfossen 10. oktober. Her fikk elevene undervisning på Energisenteret innen temaer vannkraft og annen fornybar energi, og de fikk også omvisning på Hunderfossen kraftstasjon.

Det faglige innholdet ble godt ivaretatt for elevene og er helt i tråd med læreplanens innhold med å beskrive systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi og systemer.

Med felles stor buss, ble det også en sosial tur for elevene på tvers av klassene.

 

Thomas Aamodt Foss fikk en hårreisende opplevelse.
Thomas Aamodt Foss fikk en hårreisende opplevelse.
Foto:Jonny Kval/Eidsvoll vgs