Motiverer medelever etter tur til Zambia

Elever fra Eidsvoll videregående skole besøkte skolen i Zambia de har bidratt med penger til. Det hjelper å hjelpe på denne måten er inntrykket etter turen.

For fjerde året på rad skal elevene ved Eidsvoll videregående skole støtte Kirkens Nødhjelp sitt prosjekt med skolebygging i Zambia. Dette er elevenes internasjonale prosjekt, som de støtter økonomisk.

I den forbindelse inviterte Kirkens Nødhjelp representanter for Eidsvoll videregående skole med til Zambia, for å vise hvordan forholdene er og hvordan det går med skolebyggingen der. Det var påmelding for elever og ansatte på skolen og tre personer ble plukket ut til denne reisen sammen med Håkon Strøm fra Kirkens Nødhjelp. Med på turen var elevrepresentantene Kari Camilla H. Bergstrøm og Tobias Linding Smedsrud sammen med lektor Jens Ola Lundstad.

Vel hjemme igjen etter ukesturen til Zambia er de klar til å formidle inntrykkene fra turen og motivere elevene ved Eidsvoll videregående skole til innsats for skoleprosjekt i Zambia.

- Vår oppfatning og vårt inntrykk er at å hjelpe på denne måten faktisk hjelper. Møtet med menneskene i Zambia var hjertelig og godt, sier Jens Ola Lundstad.

Elevene skal på arbeidsdagen for internasjonalt prosjekt 30. november jobbe inn et avtalt beløp, og pengene skal de gi til Kirkens Nødhjelp sitt skoleprosjekt i Zambia. 

Kirkens Nødhjelp samarbeider tett med organisasjonen Response Network som støtter lokalbefolkningen med selve byggingen av skoler.