Eidsvoll-elever deltok i sesjonen til det europeiske ungdomsparlamentet

Elevpresident Joakim Kalfoss Eriksen, Aster Habtemaryam Degefu og Oskar Solberg Lægland var i forrige uke i Drammen for å delta på nasjonalsesjonen av European Youth Parliament (EYP).

Til nasjonalsesjonen i Drammen deltok elever fra 32 videregående skoler fra hele landet. For Eidsvoll videregående skole kan deltakelsen i EYP sees i sammenheng med Demokratilæringsprosjektet i samarbeid med Eidsvoll 1814. Elevregjeringskontakt Ida Moen Skatvedt tilføyer at skolen ønsker å sikre at våre elever er godt rustet for å være deltagere i demokratiet og anser en deltagelse i EYP som en unik læringsarena for å videreutvikle dette arbeidet.

Innsikt i demokratiske prosesser og politisk arbeid

Moen Skatvedt har selv vært delegat i EYP, både nasjonalt og internasjonalt, og hun er derfor ekstra engasjert i Eidsvoll-elevenes deltakelse: «Jeg hadde selv gleden av å delta som delegat på internasjonale sesjoner i regi av EYP i både York, Roma og Wien da jeg gikk på videregående. Deltagelse i EYP ga meg en faglig innsikt i demokratiske prosesser og politisk arbeid. Ikke minst var det en spennende sosial arena der man treffer og skal samarbeide med mange forskjellige mennesker - i dette tilfellet fra hele Europa. Veldig gøy!» 

Hva er EYP?

Europeisk ungdomsparlament er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever i den videregående skole. Organisasjonen ble stiftet i 1987, og er en del av Schwarzkopf Stiftung med hovedkontor i Berlin. Europeisk Ungdomsparlament Norge (EYP Norge) ble etablert i 1995 og består av en nasjonalkomité med sekretariat hos DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning), og den frivillige medlemsorganisasjonen The EYP Norway Alumni Association (EYPNAA).

EYP jobber for å øke bevissthet rundt europeisk politikk og samarbeid blant elever i den videregående skolen. EYPs visjon er å skape debatt, engasjement og bevissthet hos dagens unge gjennom uformell læring.

Kilde: eyp.no