En dag viet til elevdemokrati

Onsdag 5. september var de tillitsvalgte fra alle klassene ved skolen samlet for skolering i elevrådsarbeid. 80 elever er nå klare for å gjøre en innsats på vegne av alle Eidsvoll videregående skoles elever.

På programmet stod blant annet orienteringer fra ledelsen og de ulike elevtjenestene som biblioteket, IT-avdelingen og rådgiverne. Lærer Jens-Ola Lundstad, elever Camilla Herstad og Tobias L. Smesrud fortalte om den kommende turen til Zambia og prosjektet skolen støtter der. Smesrud fortalt også om arbeidet til Elevorganisasjonen sentralt. Store deler av dagen var ellers satt av til å arbeide med relevante problemstillinger for de tillitsvalgte, blant annet saker knyttet til skolemiljø og trivsel.

Godt fornøyd med dagen

Elevrådspredsident Joakim Kalfoss Eriksen oppsummerer dagen slik: «Jeg er kjempefornøyd med dagen. Vi fikk mye ut av det. Det ble en lang dag, og jeg skjønner at folk ble slitne. Det var generelt mange gode innspill under arbeidet med gruppeoppgavene.»