Elektroelever møter bransjen

På Eliaden fikk elevene møte ulike aktører og fagfolk innen bransjen og se seg ut aktuelle læreplasser.

Elektrofag ved Eidsvoll videregående skole fikk invitasjon til å delta på Eliaden, som er den store messen for fagområder innen den elektrotekniske bransjen. Elevene fulgte opplegget Gnizt i regi av Nelfo, og det var fokus på de unges muligheter for utdanning og arbeid innen bransjen.

Elevene fikk i oppgave å skaffe seg en kontaktperson innen en bedrift de kunne tenke seg å få læreplass i. Med så mange ulike bedrifter representert på messen, så var det en gyllen mulighet til å skaffe seg nye kontakter for elevene ved elektrofag ved Eidsvoll videregående skole.