Nye rutiner for innlevering av lærebøker

Tiden for å levere inn lærebøker er like om hjørnet. I år skal du levere bøkene på rom A200, og ikke på biblioteket.

Alle elever ved skolen skal snart levere inn lærebøkene de har lånt. For at dette skal gå så smidig som mulig, minner vi deg som elev om hva du må huske i forbindelse med innleveringen.

Alle elever på Vg1 og Vg2 skal levere bøkene på et avtalt tidspunkt på rom A200. Dette har kontaktlærerne oversikt over.

Før du leverer lærebøkene, ber vi deg passe på følgende:

  • at du har visket ut blyantstreker og kommentarer i bøkene.
  • at alle lapper og ark er fjernet fra bøkene.

Husk også at:

  • bøker som tilhører skolebiblioteket, men som du ikke har fått purring på, også må leveres.
  • det er viktig at du leverer akkurat den boken du lånte, dvs. boken må ha den strekkoden som står oppgitt på deg i utlånssystemet vårt.
  • skal du være elev ved skolen også til neste år, beholder du lærebøkene som gjelder for flere år.
  • du er ansvarlig for bøkene helt til de er scannet inn hos biblioteket.

Frister for innlevering:

  • Vg3 ST, IF og PB: 15. juni
  • Øvrige elever: 21. juni

Bøker som ikke leveres innen fristen, må du betale for. Se ellers reglementet for lærebokutlån.

Skal du fortsette på Eidsvoll videregående skole til høsten, er du veldig velkommen til å låne bøker over sommeren.