Informasjon om opplæring i uke 23 (tirsdag 2. juni til fredag 5. juni)

Til alle ansatte, elever og foresatte!

Det blir ingen endringer i skolens organisering av opplæring i neste uke.

Årsaken er at det på nåværende tidspunkt ikke er avklart avstandsregler i forbindelse med skoleskyssen. I tillegg kan vi gjennomføre rulleringen med opplæring annenhver uke for elevene på en god måte

Planen som er laget for neste uke blir derfor opprettholdt.

Eventuelle endringer fra mandag 8. juni vil bli lagt ut både på ITL og på skolens hjemmeside så snart vi har fått avklart retningslinjene i smittevernveilederen.

 

Med ønske om god pinse til alle! 

Vennlig hilsen

Ingvild Askheim, rektor