Forsiktig oppstart med god informasjon til elevene

Det er skoleåpning etter Koronapandemien. Hele ledergruppa var i full sving i dag for å ta i mot både elever og ansatte og informere om smitteverntiltakene på skolen.

Elevene ble møtt av rektor og assisterende rektor ved bussholdeplassen onsdag morgen.

Det var hyggelig stemning og mange blide elever, som så fram til å møte både medelever og lærere igjen.

Første time gikk i dag med til å informere om nye og viktige rutiner.

Rektor ønsker alle lykke til, med en oppfordring om å ta vare på hverandre – ved å følge smitteverntiltakene  på skolen.