Smittevern på skolebussen

For deg som tar bussen til skolen, er det viktig å følge retningslinjene fra Ruter.

For deg som tar bussen til skolen, er det viktig å følge retningslinjene fra Ruter:

  • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
  • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på
  • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
  • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters
  • Benytt kun annethvert sete, dette vil bli merket opp de nærmeste
  • Husk å feste setebeltet og ha det på under hele
  • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

 

Dersom det blir oppdaget at du som elev er syk på skolen skal skoleskyss ikke benyttes som hjemtransport, da tar skolen kontakt med foresatte som må sørge for transport hjem.

 

Har du mulighet til å komme deg til skolen på annen måte enn ved skolebuss, oppfordres du til å gjøre det.


Til slutt forsikrer Ruter om at de er opptatt av å begrense og hindre smitte. Intensivert renhold og desinfisering av utsatte flater om bord er iverksatt av alle operatører.

 

For utfyllende informasjon se Helsedirektoratets veileder for smittevern i kollektivtrafikken: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19/