Veileder og informasjon om smittevern

Viktig informasjon til elever og foresatte om smittevern ved gradvis gjenåpning av skolen.

Veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020. Den er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

Veileder om smittevern

 

 Utdanningsdirektoratet har også sendt ut Informasjon til foreldre med barn i skolen.

Informasjon til foreldre med barn i skolen