Informasjon fra skolehelsetjenesten ved Eidsvoll videregående skole i forbindelse med koronapandemien

Eidsvoll kommune har opprettet to kontakttelefoner for barn og unge som opplever bekymring og trenger noen å snakke med. Foresatte kan også ringe. Skolehelsetjenesten kan også kontaktes.

 

Hei til dere som er elever ved Eidsvoll videregående skole!

 

I forbindelse med Koronapandemien har Eidsvoll kommune opprettet to kontakttelefoner:

Kontakttelefonen for barn og ungdom

Telefonnummer: 477 91 346

Telefonen er betjent: mandag t.o.m fredag fra 08.00-15.30.

Eidsvoll kommune har åpnet en telefonlinje for barn og unge opp til 18 år som opplever bekymring eller har spørsmål som følge av Korona-viruset, Covid-19. Telefonlinjen kan også benyttes av foresatte som ønsker råd/veiledning om hvordan snakke med barn om den pågående situasjonen.
Telefonen er ment for de som opplever uro, angst, sorg, stress eller annet knyttet til dette sykdomsutbruddet. Ved mistanke om, eller bekymring for om et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, ber vi om at du ringer direkte til barneverntjenesten.

Du som ringer kan være anonym, og de ansatte har taushetsplikt. Telefonen betjenes av ansatte med psykolog- og/eller spesialpedagogisk kompetanse i Familiens Hus.

 

"Koronatelefonen" for alle innbyggere i Eidsvoll

Telefonnummer: 66 10 73 58 og 66 10 73 59

Telefonene er betjent alle dager kl 8.00 - 16.00

 

Elever ved Eidsvoll videregående skole som har behov for kontakt med skolehelsetjenesten, kan også ta kontakt med Helsestasjonen på telefon 66 10 75 50. Telefonen er betjent mandag t.o.m. fredag 8.00 – 10.30.