Ny delegasjon Eidsvoll-elever deltar i den norske sesjonen av European Youth Parliament

Årets nasjonalsesjon foregår i Oslo 11. -13. september, og tre elever fra Eidsvoll videregående skole deltar.

Alle videregående skoler i Norge er invitert til å søke om deltakelse i den årlige nasjonale sesjonen som er en 3-dagers samling for utvalgte videregående skoler.

For Eidsvoll videregående skole kan deltakelsen i European Youth Parliament(EYP) sees i sammenheng med Demokratilæringsprosjektet i samarbeid med Eidsvoll 1814. Elevregjeringskontakt Ida Moen Skatvedt tilføyer at skolen ønsker å sikre at våre elever er godt rustet for å være deltagere i demokratiet og anser en deltagelse i EYP som en unik læringsarena for å videreutvikle dette arbeidet. 

Hva er EYP?


Europeisk ungdomsparlament er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever i den videregående skole. Organisasjonen ble stiftet i 1987, og er en del av Schwarzkopf Stiftung med hovedkontor i Berlin. Europeisk Ungdomsparlament Norge (EYP Norge) ble etablert i 1995 og består av en nasjonalkomité med sekretariat hos DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning), og den frivillige medlemsorganisasjonen The EYP Norway Alumni Association (EYPNAA).

EYP jobber for å øke bevissthet rundt europeisk politikk og samarbeid blant elever i den videregående skolen. EYPs visjon er å skape debatt, engasjement og bevissthet hos dagens unge gjennom uformell læring.

Elever fra skolen deltok også i 2018. Eidsvoll-elever deltok i sesjonen til det europeiske ungdomsparlamentet