Felles sommeravslutning 2019

Skoleåret ble avsluttet på tradisjonsrik måte ved Wergelandsbautaen der det ble holdt taler fra elever og ansatte.

Audun Solberg holdt tale på vegne av lærerne, denne inneholdt tilbakeblikk da han selv var elev ved skolen.

Tobias Liding Smedsrud takket for tiliten for å bli den nye elevpresidenten og ønsket alle en god sommer.

Til slutt var det rektor som ønsket alle en god sommer og lykke til videre.