Vi sier NEI til narkotika!

Eidsvollrussen deltar i den holdningsskapende kampanjen "BRY DEG", og de signerte kontrakt med polititet der de sier nei til narkotika.

«BRY DEG» - kontrakten handler ikke bare om narkotika. Det handler like mye om å bry seg om sin venn. Ser man at en venn er i ferd med å gjøre noe dumt, så er det viktig å bry seg og ta vare på hverandre.

Vi synes det er fint at årets russ er med på dette holdningsskapende arbeidet. I forrige uke signerte russepresidenten sammen med hele russestyret kontrakten med politiet. Dette gjorde de på vegne av 150 russ ved skolen.

Rektor Ingvild Askheim er fornøyd med at skolen har fått til dette samarbeidet. Det å jobbe forebyggende er veldig viktig. Nå er også russen selv med på å ta ansvar for en  russefeiring hvor de skal si nei til narkotika.

Lions bidrar også med ressurser, og rektor sier det er flott å møte andre som vil jobbe sammen med skolen om forebygging.