Eidsvoll-elever på besøk hos Stortingspresidenten

Elevene på politikk- og menneskerettigheter besøkte Tone Wilhelmsen Trøen på en av fagdagene i mars. De fikk innblikk i hva jobben hennes går ut på, hvordan Stortinget fungerer og hvordan politikernes hverdag fortoner seg.

Dagen rommet også et besøk hos Helsingforskomiteen. Her fikk elevene først en innføring i komiteens arbeid og hvilke områder de fokuserer spesielt på. Det kommende presidentvalget i Ukraina ble presentert grundig. En av de ansatte hos Helsingforskomiteen skal være valgobservatør under valget 31. mars.

 

Læring utenfor klasserommet

«Jeg lærte hvordan det er å være Stortings president og hva det innebærer, også lærte jeg hvordan noen organisasjoner jobber med å passe på at menneskerettigheter blir fulgt,» kunne en av elevene fortelle etter fagdagens utflukter.