Nyheter

Rektor Ingvild Berge Askeheim.

Til alle på Eidsvoll videregående skole

Det blir opplæring i digitale kanaler fram til og med fredag 17. april.

Ordfører John-Erik Vika

En hilsen til ungdommen fra Eidsvoll-ordfører John-Erik Vika

"Hold deg hjemme. Hold deg frisk. Jeg veit du greier det", er oppfordringen fra ordfører John-Erik Vika.

Informasjon fra skolehelsetjenesten ved Eidsvoll videregående skole i forbindelse med koronapandemien

Eidsvoll kommune har opprettet to kontakttelefoner for barn og unge som opplever bekymring og trenger noen å snakke med. Foresatte kan også ringe. Skolehelsetjenesten kan også kontaktes.

Vinter

Åpningstid i uke 12 - 14. Koronasituasjonen.

Skolens sentralbord og servicekontor er åpent fra kl.10.00 - 14.00 mandag - fredag.

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Elevene fikk opplæring også i teglmuring.

Murerdager med fagfolk fra bransjen som veiledere

Elever på bygg- og anleggsteknikk har gjennomført opplæring i murerfaget.

Lasse Gundersen kontaktet forfatter Jonny Halberg alt før han kom på besøk til klassen, og fikk nå hilse spesielt på han.

Forfatteren Jonny Halberg besøkte idrettsfagelever

Elevene i 1IDA har i norskfaget lest og jobbet med romanen Flommen. Fredag fikk de møte forfatteren av boka.

Oppdatering korona 10. mars - Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommune innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Koronaviruset - endringer i anbefalinger om karantene

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Eidsvoll videregående skole og Viken fylkeskommune ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Slik følger vi opp situasjonen med korona

Eidsvoll videregående skole følger nå situasjonen med koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for tiltakene som vurderes ved skolen og i Viken fylkeskommune for øvrig.