Søknadsfrist videregående skole og lærlingeplass

1. mars er ordinær frist for å søke skoleplass i videregående skole eller lærlingeplass. 

Inntak til videregående skole skjer ved at du søker om skoleplass via nettjenesten VIGO.

Elevene må søke om inntak hvert år til neste trinn. Det er også i VIGO at du får svar på søknaden din.

Utdanningstilbudet ved Eidsvoll videregående skole