Kontaktmøte for vg2

Skolen inviterer til møte for utdanningsprogrammene i Vg 2:

Tirsdag 15. oktober 2019 kl.18.30 i skolens kantine.

Program:    
-          Innledning.          
-          Klassemøter der elever og foresatte møter kontaktlærerne til samtale om klassemiljø, læringsbetingelser, studieplan og skolens satsingsområder. 

Vi ønsker at foresatte aktivt skal være med i elevenes skolegang. Kontaktmøtet er en arena for kontakt og videre samarbeid. Vi vil derfor bruke tid i klassemøtet, slik at dere kan gi uttrykk for tanker om og forventninger til vår skole.

Det serveres kaffe og vafler fra kl. 18.00. 

Vi ønsker alle vel møtt!