Avslutningsfest for vg2 yrkesfag

Elever, foresatte og lærere for klassene 2BYA, 2KEM, 2EEA, 2EEB, 2BUA, 2HAA, 2SSA, 2KJA, 2KJB og TO inviteres til avslutningsfest

torsdag 21. juni kl. 18.00 i skolens kantine.

 

Program:
Musikk ved Eidsvoll Blåseensemble
Taler
Underholdning
Utdeling av karakterutskrifter

Velkommen!