Avslutningsfest for vg3-klassene

Elever, foresatte og lærere for klassene 3IFA, 3IFB, 3PBA, 3STA, 3STB og 3STC
inviteres til avslutningsfest


tirsdag 19. juni kl. 18.00 i skolens kantine
 

Program:
Musikk ved Eidsvoll Blåseensemble
Taler ved lærere, elever, foresatte og rektor.
Underholdning
Utdeling av karakterutskrifter

Velkommen!