Den kulturelle skolesekken i Akershus

Den kulturelle skolesekken formidler profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til 100000 elever mellom 6 og 19 år i Akershus.

Variert program

Hvert skoleår setter fylkeskommunen sammen et bredt kulturtilbud for elever i grunnskolen og den videregående skolen. Fylkeskommunen samarbeider tett med kommunene om ordningen i grunnskolene, hvor noe av tilbudet er i en fast abonnementsavtale, og noe kan bestilles av kommunene selv.  De videregående skolene velger selv hva de ønsker fra en rikholdig meny.

Den kulturelle skolesekken har tilbud innen disse områdene:

  • Film
  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Litteratur
  • Kulturarv
  • Musikk

Kontaktperson

Trine A Gravdal

Inspektør

Team yrkesfag, helse og oppvekstfag, service og samferdsel og elektrofag.

E-post Trine.A.Gravdal@eidsvoll.vgs.no