Eidsvoll videregående skole tar også i mot generelle søknader fra interesserte