Elevregjering

Ved Eidsvoll videregående har vi både elevting og elevregjering som skal jobbe for medvirkning og trivsel for alle elevene ved skolen.

Elevregjering - elevdemokrati i praksis

Eidsvoll videregående skole bruker en annen modell for å drive elevrådsarbeid enn det andre skoler gjør. Som ved andre skoler, velges det representanter fra alle klassene til et elevting. Over elevtinget har vi elevregjeringen, som samarbeider med skolens ledelse om ulike tiltak for skolens elever. Lederen for elevregjeringen kalles elevpresident, og er valgt med flertall fra elevene på skolen. Elevpresidenten og sittenge regjeringsmedlemmer tilsetter nye regjeringsmedlemmer etter intervjuer av aktuelle elever. 

Vervet som elevtillitsvalgt gir deg nyttig erfaring om skoledrift, elevmedvirkning og organisering av større prosjekter.

Elevregjeringens hovedoppgave

  • er å følge opp elevenes ønsker, ivareta elevenes rettigheter og skape god elevmedvirkning i skolen
  • ansvar for et internasjonalt prosjekt, der elevene jobber og samler inn penger til et godt formål
  • sammen med skolens ledelse jobbe sammen om ulike tiltak for elever, f.eks. leksehjelp. 

Elevregjeringen 2017-2018

Elevpresident: Emma L. L. Sandberg

Styremedlemmer:
Sara Walstad, Silje J. Kristoffersen, Vegar M. Dahle., Tonje I. Lysjø, Martin Dewson, Thanawut Lund, Marlen B. Lie, Ahmed Hameed, Madelén H. Glengstad, Kari Camilla H. Bergstrøm, Robin André K. Westby og Pia B. Vestli. 

Kontaktpersoner

Elevråd Eidsvoll vgs

E-post elevrad@eidsvoll.vgs.no

Nina Hellerud

Nina Hellerud

Inspektør

Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

E-post nina.hellerud@eidsvoll.vgs.no

Tlf: 63923022