Kjemi-elever i felten for å teste vannkvalitet

Elevene fra skolen har i samarbeid med Eidsvoll Almenning tatt prøver og analysert vannkvaliteten i områder med skogdrift.

Tekstbidrag fra Ruth Birkeland.

Prosjektet er et såkalt Lektor-2-prosjekt som ble satt i gang i vår. Samarbeidet mellom Eidsvoll Almenning (EAM) og Eidsvoll videregående skole skal gå over flere år. De første prøvene ble tatt og analysert juni 2018, – av kjemi-1-elevene ved EVS.

Lokalmiljø som læringsarena

Kjemilærer Ruth Birkeland har deltatt i prosjektet med sin klasse. Vannkjemi er et av hovedområdene i programfaget Kjemi-1 på vg2 studiespesialiserende programområde. Gjennom samarbeidet med EAM har elevene undersøkt vannkvaliteten i bekker som ligger i områder med aktiv skogdrift. 

EAM er en bygdealmenning med om lag 300 bruksberettigede. På de 55 000 dekarene skogsområder drives det et aktivt skogbruk. Skogsavfallet påvirker vannkvaliteten. I hvilken grad, er noe usikkert. Det er denne usikkerheten kjemielevene ved EVS har forsøkt å finne ut av.

Kantsoner reduserer forurensning

For å redusere faren for vannforurensing, setter en gjerne igjen kantsoner med skog langs vann og vassdrag. I disse kantsonene fjernes ikke trær og busker. Vann som renner gjennom slike kantsoner, blir naturlig renset. Slik reduseres faren for vannforurensing.

Elevene har blant annet tatt prøver i en bekk som ligger i området mellom Øvre Holtet og Dorrsvangen ca.3 km øst for Korslund. Korslund ligger ved Mjøsa. I et av områdene her er det nylig avvirket skog hvor det ikke er satt igjen kantsone. Dermed renner vannet fra hogstfeltet ut i bekken uten å ha gjennomgått særlig renseeffekt. Ovenfor dette område er det naturskog. Elevene har da sammenliknet vannkvaliteten i bekken ovenfor og nedenfor hogstfeltet. 

Besøk på universitetet

Like før sommeren besøkte kjemi-elevene Universitetet i Oslo og deres skolelaboratorium for kjemi. Har fikk de også et foredrag om miljøkjemi.