Felles sommeravslutning 2018

Ønsker god sommer og takker for innsatsen

Skoleåret ble avsluttet på tradisjonsrik måte ved Wergelandsbautaen der det ble holdt taler fra elever og ansatte.

Karoline Bjørnsdatter Høgda holdt tale på vegne av lærerne

Elevregjeringspresident Emma Sandberg takket for seg og introduserte den nye presidenten, Joakim Klafoss Eriksen.

Til slutt var det rektor som ønsket alle en god sommer og lykke til videre.