Møte med stortingspresidenten for elever fra Eidsvoll videregående skole

Stortinget var stedet for fagdag for elevene i politikk og menneskerettigheter. Her overvar klassen spørretimen, og de ble tatt i mot av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Tekst: Jens Ola Lundstad

I forbindelse med fagdag i Politikk og menneskerettigheter 25. april, så besøkte elevene fra Vg3 studiespesialisering Stortinget for å overvære den spontane spørretimen, få omvisning inne i bygningen og ikke minst møte stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, bosatt i Eidsvoll.

Temaet som ble tatt i den første delen av spørretimen var knyttet til psykisk helse i Norge, og dette var et tema som elevene tok opp videre med stortingspresidenten senere i besøket. Dette skapte engasjement, og elevenes tilbakemeldinger ble satt pris på. I tillegg tok stortingspresidenten opp at ungdommen må bry seg om hva som skjer i samfunnet, og at man ikke må ta demokratiet for gitt. Dette har elevene hatt ekstra mye fokus på i sine tre år ved Eidsvoll videregående skole gjennom skolens demokratilæringsprosjekt sammen med Eidsvoll 1814.

Under omvisningen inne på Stortinget fikk elevene repetert en god del av de sentrale temaene i faget Politikk og menneskerettigheter, nærmere bestemt hvordan Stortinget fungerer: maktfordeling, den politiske prosessen på Stortinget og parlamentarismen. Her ble det også plass til en god dose repetisjon av kunnskapen rundt grunnloven laget på Eidsvoll i 1814.

Stortingspresidenten tok godt imot elevene, og med en liten porsjon flaks var avtalen om å møtes akkurat denne dagen gjort før hun tiltrådte i vervet fra 15. mars.